Emil Sjögren (1853-1918)

[Sju] Variationer öfver den Svenska Kungssången 'Ur svenska hjärtans djup' af Otto Lindblad [(Seven) Variations over the Swedish royal anthem 'Once from the depths of Swedish hearts' by Otto Lindblad]

opus 64

Print
  • Year of composition: 1915 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Piano
  • Dedication: 'Hans Majestät Konung GUSTAF V underdånigst av Tonsättaren' [Most humbly dedicated by the composer to His Majesty King GUSTAF V] (according to score print)
  • Duration: Approx. 10-15 min
  • Detailed duration: 11'56 (according to Bluebell Records' CD edition)

Examples of printed editions

Wilhelm Hansen Edition, Ed. no. 13514

Description of work

Quasi andante B-flat major 4/4 (C)
1. I'istesso tempo B-flat major 4/4 (C)
2. Più mosso B-flat major 4/4 (C)
3. Allegretto moderato B-flat major 4/4 (C)
4. Con moto B-flat minor 4/4 (C)
5. Più mosso B-flat minor 4/4 (C)
6. Andante cantabile B-flat minor 4/4 (C)
7. Quasi una fantasia B-flat minor - B-flat major 3/4 - alla breve - 4/4 (C)