Emil Sjögren (1853-1918)

Sex hymner och psalmer för soli, blandad kör och orgel [Six hymns and psalms for soli, mixed choir, and organ]

opus 51 (probably; although not specified in the edition)

Print
 • Year of composition: [1] Helig!: 1895 (according to the edition)
  [2] Adventshymn: 1897
  [3] 'Det gamla år framgånget är': 1898
  [4] 'Sänd mig ditt ljus, sänd mig din sanning': 1908
  [5] Påsk-psalm: 1903
  [6] 'Nu kommen är vår påskafröjd': 1892
 • Work category: Mixed choir and instruments
 • Text author: [1] Text from Sv. Mässan [Swedish Mass] (according to edition)
  [2] Text author not mentioned in edition, but the text is by Frans Michael Franzén (1772-1847)
  [3] Text author not mentioned in the edition, but probably Jakob Eberdt, trans. Jesper Swedberg 1694
  [4] David's psalm no. 43 (Book of Psalms, Old Testament)
  [5] Text author not mentioned in edition
  [6] Text author not mentioned in edition, but probably Olaus Petri (1536)
 • Dedication: Composed for Johannes Kyrka [St. John's Church], Stockholm (according to the edition published by Musikaliska Konstföreningen [the publishing house of the Swedish Art Music Society])
 • Duration: Approx. 15-20 min

Instrumentation

[1] org ad lib
[2] pno eller org
[3] org eller pno
[4] org
[5] org or pno ad lib
[6] org or pno

Solo voices/choir

[1] S.A.T.B.
[2] alto solo, S.A.T.B.
[3] S.A.T.B.
[4] bass solo, S.A.T.B.
[5] S.A.T.B.
[6] soprano and alto soli, S.A.T.B.

Examples of printed editions

Book includes:
[1] A-B. Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 3725
[2] A-B. Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 3726
[3] A-B. Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 3727
[4] A-B. Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 3728
[5] A-B. Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 3729
[6] A-B. Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 3730

Musikaliska Konstföreningen [the publishing house of the Swedish Art Music Society], M.K. 78 (1909)

Description of work

[1] Largo con devozione B-flat major 4/4 (C)
[2] Andante e ben marcato G major 4/4 (C)
[3] Andante con allegrezza D major 4/4 (C)
[4] Andante G minor - G major 4/4 (C)
[5] Andante con moto E major 4/4 (C)
[6] Allegretto - Più vivo E-flat major - E major - E-flat major alla breve


Libretto/text

[1] Helig! Helig! Helig, helig Herre Gud allsmäktige!
[2] Bereden väg för Herran. Berg sjuknen djup stån opp!
[3] Det gamla år framgånget är, nytt kommer i stället här.
[4] Sänd mig ditt ljus, sänd mig din sanning
[5] Ho vill mer för döden bäva som för en allvåldig makt?
[6] Nu kommen är vår påskafröjd, Pris Jesu dig i himmels höjd