• Year of composition: 1879. Published in 1883.
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: After H W Longfellow
  • Dedication: To Baron Ulrich Koskull
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Samlade sånger. FST 1949.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andantino G major 6/8


Libretto/text

Stormen somnat och vågens brus; över jorden sig mörkret sänker. Ensam och klar som en fyrbåks ljus högt upp i rymden en stjärna blänker.

I det djupa havs nattliga värld, över den svallande böljedansen, stjärnan klar på sin himmelska färd med osäglig prakt sprider strålande glansen.

Se, hur hon klyver med flammande svärd de dunkla, de böljande vatten. Är det en vingad Seraf på sin färd? Så frågar jag hänryckt i drömmande natten.