Emil Sjögren (1853-1918)

"Sakta, sakta, stilla sjungen!" Vid Kartografen C.E. Dahlmans bår

  • Year of composition: 1901 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Verner von Heidenstam
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 33, Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 1058

Description of work

Andante d-moll (- D-dur) 4/4 (C) - 3/4 - 4/4 (C) - 3/4


Libretto/text

Sakta, sakta stilla sjungen
Öfver [sic] skogarne och ljungen