Emil Sjögren (1853-1918)

Vårluft ("Der [sic] susar en storm öfver sjöar och land")

  • Year of composition: 1897 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Zacharias Topelius
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Soloröst: tenor
Kör: T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 4, Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 851

Description of work

Moderato c-moll - Ass-dur - c-moll 6/8


Libretto/text

Der susar en storm öfver sjöar och land,
Och han skingrar den vintriga sky