Emil Sjögren (1853-1918)

Adventshymn ("Bereden väg för Herran [sic]") ur Sex hymner och psalmer för soli, blandad kör och orgel

opus 51 (trol; står dock ej angivet i notutgåvan)

  • Year of composition: 1897
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Text author: Textförfattaren står ej angiven i notutgåvan, men texten är av Frans Michael Franzén
  • Dedication: Komponerad för Johannes Kyrka (enligt Musikaliska Konstföreningens utgåva)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

pno eller org

Solo voices/choir

Soloröst: alt
Kör: S.A.T.B.

Examples of printed editions

• A-B. Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 3726
• Musikaliska Konstföreningen, M.K. 78 (1909)

Description of work

Andante e ben marcato G-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Bereden väg för Herran [sic],
Berg sjuknen djup stån opp!