Emil Sjögren (1853-1918)

"Under vita liljor"

  • Year of composition: "Komponerad vid Carl Snoilskys bortgång, maj 1903" (enligt nottrycket)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Carl Snoilsky
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785

Description of work

Andante h-moll 3/4


Libretto/text

Under vita, vita liljor ville vi dig gömma,
medan tyst vid båren hjärtekällor strömma