• Year of composition: 1895
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Valfrid B:son LInd
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Samlade sånger. FST 1949.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

E minor 3/4, 4/4 (C)


Libretto/text

Låt mig säga att du är mig kär, säga det en enda gång i livet; sedan skall i drömmen jag, blott där, viska ömt vad ingen ann´ blev givet.

Svara inte, låt mig endast se i ditt öga solen bakom tårar och din min, den fina, sorgsna, le. Ack, det mer än alla ord bedårar.

Om för en sekund jag finge så, återspeglad, se min levnads saga, bli förstådd, förlåten, ja ack då kan jag livets smärta tyst fördraga.