Emil Sjögren (1853-1918)

Hvem staar der for Borgen?

Print
  • Year of composition: 1895
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Holger Drachmann
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Samlade sånger. FST 1949.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

C minor, C major 4/4 (C)


Libretto/text

Hvem staar der for Borgen? saa lad ham dog ind; hans Blik er som Duggen, som Aske hans Kind. Hvor kom du? hvor var du til Skole, Du Smaa? og hvem har vel skaaret din Kappe saa graa? Min Kappe blev gjort over Kirkevævs Spind, den staar vel i Lødden til Øje og Kind, min Amme hed Faste, min Lærer hed Bøn, jeg sang for Gudsmoders enbaarne Søn Miserere.

Lys op der i Solen; bring Bægrene frem! Ecclesia vagans skal være dit Hjem; og trænger Du Hymner, trænger Du Bud: Du staar for Apollo, den kronede Gud! Og søger Apollo jer Lov og jer Bøn, saa vil jeg og være hans fostrede Søn, saa dier, Natur, jeg dit svulmende Bryst og priser i Sang Dig, de Saliges Lyst, Fru Cythere!