Emil Sjögren (1853-1918)

Hur lätt bli människornas kinder heta!

Print
  • Year of composition: 1899
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Verner von Heidenstam
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Samlade sånger. FST 1949.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante con moto E minor, C major 4/4 (C), 6/8


Libretto/text

Hur lätt bli människornas kinder heta! De döma snabba, fast de litet veta, de många rösterna, som hjärtan mäta. Men i vart hjärta finns en dörr med lås, ett hemligt rum, vars nyckel ingen finner, och oljan, vilden i dess lampor brinner, är hemligheter som med oss förgås. I nyckelhålets strimma på vår väg vi röra oss och vakna upp och somna.
Hon leder oss, och långt i fjärran komna den strimman lyser våra sista steg.