Emil Sjögren (1853-1918)

Balladen om Fru Slöje

Print
  • Year of composition: 1899
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Birger Mörner
  • Dedication: To the Countess Ebeth Mörner
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Samlade sånger. FST 1949.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante con moto D major 4/4 alla breve


Libretto/text

Det var fru Ingrid Slöje, hon var så ljus som äppelblom; två tunga flätors rikedom hon bar, fru Ingrid Slöje.

Det var ung guldsmed Slöje, som fisk i vattnet glad han var, på senig arm så stark han bar sitt viv, fru Ingrid Slöje.

Herr Magnus Ingrid Slöje igår vid brunnens vatten såg; strax vände sig Herr Magni håg till fagra Ingrid Slöje.

Nu gråter Ingrid Slöje, se´n kungens dolk nått smedens barm. I natt hon sov på kungens arm, den ljusa Ingrid Slöje.