Emil Sjögren (1853-1918)

Fick kärlek följa sitt lopp och skölja

Print
  • Year of composition: 1904
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Fröding
  • Dedication: To Franz Navál
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Samlade sånger. FST 1949.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante con moto D major, E-flat major 4/4 (C), 2/4


Libretto/text

Fick kärlek följa
sitt lopp och skölja
som stormfri bölja
mot livet strand,
den högsta lycka
ett liv kan smycka
ej skulle trycka
som ok och band;
men den fick vara
bevingad bara
— så låt den fara
sin flykt i frid,
och tänk därvid blott:
en liten tid blott
det var, men tiden var vårens tid.