Emil Sjögren (1853-1918)

From Gallionsfiguren
Lyrical drama in one act (Incomplete)

Print
  • Year of composition: around 1903
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Jane Gernandt-Claine
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Samlade sånger. FST 1949.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Con moto D major 4/4 (C)


Libretto/text

(Den lille jungfrun) Jag drömmer så sällsamma drömmar: jag tyckte att allting sov, och du satt som en konung nere i tystnadens hov. Ditt anlete var som sånger, och längtan din klädebon, och jag hörde din stämmas tysta lockoton. På djupet var allting stilla. Den stillheten hade ej namn, men mitt vilsna hjärta gick sjungande mot din famn.