Emil Sjögren (1853-1918)

O säg, du enda kära

Print
  • Year of composition: 1887
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: K A Melin after Th Moore
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Samlade sånger, FST 1949

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante con moto D major 4/4 (C)


Libretto/text

O säg, du enda kära, min älskling först och sist: när den du nu förkastar har livets börda mist, skall då ditt bröst ej röras av ömkan över den, som höll dig kär i livet och kär i döden än?

Och när du minns den stunden, som all hans ofärd bragt, om då en tår vill falla, blygs ej för minnets makt; förlåt vad som har varit, och säg vid graven blitt: "I livet detta hjärta med all sin brist var mitt."