Emil Sjögren (1853-1918)

Det komma skall en sorgestund

Print
  • Year of composition: 1887
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: K A Melin after Th Moore
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Samlade sånger, FST 1949

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Allegro agitato C minor 4/4 (C)


Libretto/text

Det komma skall en sorgestund för den, som fladdrat kring i ungdomsvårens rosenlund i lek bland blommors ring. Det är, när först han lämna må en dröm så ljuv, så klar; o, då är tid att dö, ty då har livet intet kvar.

När sol går ned i söderns land, är allt ett mörker blott; så skulle brista livets band, när kärleken förgått, ej liksom dagen vid sin död i norden dröja än i lämningen utav en glöd, som slocknat längese´n.