• Year of composition: 1887
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Theodor Souchay
  • Dedication: To Doctor John Nordlund
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Samlade sånger, FST 1949

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Allegretto con spirito A-flat major 6/8


Libretto/text

Törstar du, törstar? Kom med, kom med! Slå dig ned, drick i fred till det sista draget! Druvan ger dig eld och must, vad kan du mer begära? Bägar´n går, glädjen rår över hela laget.

Lustelig fyll ditt glas, drick ur och sjung: "Bacchus blott är vår kung; tro vi honom svära." Klang, gutår! se bägarn går; hell hans gudalära! Bägarn går, och Bacchus rår, tro vi honom svära.