Emil Sjögren (1853-1918)

Den långa dagen

Print
  • Year of composition: 1891
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: J L Runeberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Samlade sånger. FST 1949.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante D minor 4/4 (C)


Libretto/text

Förr, när min vän var här, var mig en vårdag kort; Nu då han borta år, är mig en höstdag lång! "Ack hvad den dagen flyr!" säga de andra nu - Jag: "hvad den långsam är" O, att den ville fly! Kommer ej qvällen snart? Kommer ej nattens ro?