Emil Sjögren (1853-1918)

Julens alla vackra klockor, ringen!

Print
  • Year of composition: 1892
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Daniel Fallström
  • Dedication: To Salomon Smith
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Samlade sånger. FST 1949.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andantino con moto E major 6/8


Libretto/text

Julens alla vackra klockor, ringen, bringen över jorden fröjd och frid! Klingen liksom himmelska ackorder uti livets split och strid! Julens ängel, du, den ljusa, blida, vida dina vingar sträck i julenatt! Bida må du som en hoppets ängel vid den tröskel sorgen ständigt satt!

Julens alla vackra klockor, klingen, ringen kärlek över land och hav! Ingen må i natt den andre hata, ingen vara herre, ingen slav! Genom vinternattens mörker tunga sjunga änglarna ännu som förr: "Ära vare Gud i höjden, frid på jorden!" ännu framför krubbans dörr.