Emil Sjögren (1853-1918)

Liten knopp, moders hopp

Print
  • Year of composition: 1893
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: A T Lindh
  • Dedication: To Donald Bratt
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Samlade sånger. FST 1949.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andantino con moto A-flat major, C major, 4/4 (C)


Libretto/text

Liten knopp, moders hopp, slumrar så sött, så stilla. Rosig varm, sorgfri barm. Skydde dig, Gud, du lilla!

Lik en dröm, vek och öm, smyger min sång till ditt öra, ljuvt du ler, o, jag ser, hur tonerna dig röra.

Fosterland, frihetsbrand, sanning i verk, i lära. Oförsagd, ädel bragd, allt för Sverige, det kära!

Fram, allt stort som är spordt, fram, med Gud det våga! Ned, allt våld, ned, all sold, ned, det lumpna, låga.

Orden nyss, till dem lyss, fäst dem djupt i ditt minne! Låt dem bo, låt dem gro, gro och växa därinne.

Liten knopp, moders hopp, slumrar så sött, så stilla, rosig, varm, sorgfri barm. Skydde dig Gud, du lilla.