Emil Sjögren (1853-1918)

Österhavets dotter

Print
  • Year of composition: 1916. Initiated already in the 1870s
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Hugo Montgomery-Cederhielm
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Samlade sånger. FST 1949.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andantino con moto D-flat major 3/8


Libretto/text

Vill till Bulbuls sång du lyssna, dold bland drakblodsträdets blad? Toner jubla, toner tystna, fågeln rusigt glad. Om, när säll han tröttnat spela, tyst du spana vill hans stig: anar du, hur din Loyela evigt, evigt älskar dig?

Honungsfågeln och tukanen redan somnat i sitt bo. Låt vid foten av bananen vinden vagga oss till ro! Tag mitt varma hjärtas hela ljuva trånad, kom till mig. Låt i natten Loyela saligt, saligt famna dig.