Emil Sjögren (1853-1918)

Si, Jesus är ett tröstrikt namn

Print
  • Year of composition: around 1880
  • Work category: Organ
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Cantorgi förlag, 2012, CF-5009
Emil Sjögren Samtliga orgelverk volym I

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

D major 4/4 (C)