Emil Sjögren (1853-1918)

Songs, First Book

Print

1. O säg, du enda kära!
2. I Seraljens Lustgård (from opus 22)
3. Det komma skall en sorgestund

  • Work category: Violin and piano
  • Arrangement/revision: transcription by Tor Aulin
  • Duration: Approx. 5-10 min
  • Detailed duration: 1. 1'56'', 2. 2'10'', 3. 1'23''

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, E. & S. 1213

Description of work

1. O säg, du enda kära!: Andante con moto D major 4/4 (C)
2. I Seraljens Lustgård (ur opus 22): Andante sostenuto E major 3/4
3. Det komma skall en sorgestund: Allegro agitato C minor 4/4 (C)