Emil Sjögren (1853-1918)

Songs, Second Book

from opus 16

Print

1. Väna jungfru, alltför länge
2. Sänk till mig ditt mörka öga
3. Smyg varm din kind

  • Work category: Violin and piano
  • Arrangement/revision: transcription by Tor Aulin
  • Duration: Approx. 10-15 min
  • Detailed duration: 1. 2'36'', 2. 2'07'', 3. 2'44''

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, E. & S. 1886

Description of work

1. Väna jungfru, alltför länge: Allegretto G major 6/8
2. Sänk till mig ditt mörka öga: Andante C major 6/8
3. Smyg varm din kind: Andantino A-flat major 4/4 (C)