Valdemar Söderholm (1909-1990)

Print

Denne tonsättares verk skyddas fortfarande av upphovsrätten och ingår därför inte i Levande Musikarvs utgivning. För mer information om liv och verk hänvisar vi till Svensk Musiks hemsida.

Under uppbyggnad

Bibliography

Karlsson, Karin: Valdemar Söderholm, svensk kyrkomusiker, musikteoripedagog och tonsättare. Kandidatuppsats i musikvetenskap, Stockholms universitet (1978)

Summary list of works

Under uppbyggnad


Works by Valdemar Söderholm

There are no works by the composer registered