• Year of composition: 1855
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C. F. v. Zeipel
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• The song is included in "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången [First edition], Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, copied from the above-mentioned original edition, 2008

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Allegretto grazioso E-flat major 6/8, 46 bars


Libretto/text

Maj-Visa

Blommorna knoppas och fåglarna slå
Jublande sånger mot himmelens blå;
Bäckarna brusa och kullen är grön,
Vindarna leka kring speglande sjön;
Fjärilar komma med fröjdande bud
Om Maj och hans brud.
Dig då min flicka, jag helgar min skål!
Kärleken vinkar till skönhetens mål.
Skogen han susar; skön är hans röst;
Öga mot öga och bröst emot bröst!
Sången som mildt genom grenarna går,
Kärlek, blott kärlek förstår.

Blommorna knoppas och fåglarna slå
jublande sånger mot himmelens blå
Fjärilar komma med fröjdande bud
Om Maj och hans brud.