August Söderman (1832−1876)

Four songs for male voices

Rudén no. 113a

Print

1. Gossen i skogen, Anders Abraham Grafström
2. Flickan i skogen, Emil von Qvanten
3. I månans skimmer, Emil von Qvanten
4. Älvdansen

 • Work category: Male choir a cappella
 • Text author: 1. Gossen i skogen, Anders Abraham Grafström
  2. Flickan i skogen, Emil von Qvanten
  3. I månans skimmer, Emil von Qvanten
  4. Älvdansen
 • First performed: Uppsala 2 December 1929, Orphei Drängar, cond. Hugo Alfvén
 • Arrangement/revision: Arranged for four part male choir by Hugo Alfvén in 1929
 • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1929, Hirsch 2775.
Sångarförbundet, vol 3, no. 215-218. Stockholm 1933, Hirsch 2785

 • Possible call no. and autograph comment: Autograph missing

Description of work

1. Gossen i skogen
Allegretto moderato E-flat major 6/8
2. Flickan i skogen
Allegretto pastorale D major 9/8
3. I månans skimmer
Allegretto G-flat major 3/4
4. Älvdansen
Misterioso E major 6/4


Libretto/text

1. Gossen i skogen  A.A. Grafström
Vart går du barn i skogen
vid sena kvällens stund?
Du har så långt än
till din faders hydda.
Och ingen stjärna lyser
på himlens vida rund.
Vem skall din väg
i mörka natten skydda?

2. Flickan i skogen  Emil von Qvanten
Ensam i dunkla skogarnas famn
går jag enslig stig.
Doften rosor!
Doften blommor i fläktars sus,
doften alla vid stjärnors ljus!
Dofta hjärta, dofta stilla i natten!

3. I månans skimmer  Emil von Qvanten
Över nejdens skönhet glimmar
mild, högtidlig kvällens stund;
bleknad aftonrodna’n simmar,
slocknande kring våg och lund
Re’n de nalkas, nattens timmar,
på det vida valvets rund.

4. Älvdansen
Nattens älvor gå till dans
uti aftonrodnans glans.
Friska vatten pärlor glittra
kring dess hår i ståtlig krans.
Över land och skog och vatten
går den lätta skarans lek,
deras ljusa lockar svaja
fritt i aftonvindens smek.
Nattens älvor gå till dans
uti aftonrodnans glans.