August Söderman (1832−1876)

Sorgmarsch ur Skådespelet Fiesco
Marche funèbre du drame Fiesco

  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 404 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Location for score and part material

Statens Musik- och teaterbibliotek, Stockholm

Description of work

[Ingen tempobeteckning] c-moll 4/4 (C), 36 takter, Trio Ass.dur, 16 takter, c-moll, 36 takter, totalt 88 takter