August Söderman (1832−1876)

Till Lilli [version 1] / An Lilli [Version 1]

  • Year of composition: Printed posthumously 1882 (according to Monumenta Musicae Svecicae: 11)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Zacharias Topelius (trans. by L. Eppstein)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Monumenta Musicae Svecicae: 11 (appendix), Edition Reimers AB, ER 40110

Description of work

Tämligen långsamt. Med varmt och hjärtligt föredrag. D-flat major 3/4


Libretto/text

O, vor' jag ett minne och bands ej av tid / O, wär' ich Erinn'rung von ew'gem Bestand


Media files

Edition Swedish Musical Heritage