August Söderman (1832−1876)

Trenne sånger af E. v. Qvanten och Z. Topelius

Print

1. Suomis sång
2. Led mig!
3. Sjung! Sjung!

  • Year of composition: Printed 1871, but No. 1. Suomis sång and No. 3. Sjung! Sjung! were performed at a concert in 1866 and all of them were probably composed during the 1850s
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: No. 1: Emil von Qvanten
    No. 2 and No. 3: Zacharias Topelius
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Abraham Hirsch, Ed. no. 1463
(Suomis sång + Sjung! Sjung!: 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. no. missing) [1873])

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Literature

See Gunnar Jeanson: 'August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk', 1926

Description of work

1. Suomis sång: Allegro E-flat major alla breve
2. Led mig!: Andante Sollenne C minor (- C major) 4/2
3. Sjung! Sjung!: Allegretto A-flat major 6/8


Libretto/text

No. 1: Hör, hur herrlig [sic] sången skallar
Mellan Wäinös runohallar:
Det är Suomis sång!

No. 2: Guds heliga hand, som leder verldarna, led mig!

No. 3: Sjung, sjung brusande våg!