August Söderman (1832−1876)

Dikter af Z. Topelius [Poems by Z- T.]

Print

1. Der sjöng en fågel på lindeqvist
2. Och fast du svikit din flickas tro
3. Min vän är den bästa
4. O låt mig lefva en liten tid
5. Klang, min vackra bjellra, i den sena qväll

  • Year of composition: The songs were published in 1872.
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Zacharias Topelius
  • Duration: Approx. 10-15 min

Solo voices/choir

T.T.B.B. with tenor och bass solo in No. 3 'Min vän är den bästa' and tenor solo in No. 5 'Klang, min vackra bjellra'

Examples of printed editions

Abraham Lundquist, Ed. no. 1282

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Literature

See Gunnar Jeanson: 'August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk', 1926

Description of work

1. Der sjöng en fågel på lindeqvist: Allegretto B-flat major 6/8
2. Och fast du svikit din flickas tro: Andante B minor 6/8
3. Min vän är den bästa: Allegro - Lento C minor alla breve
4. O låt mig lefva en liten tid: Moderato - Lento A-flat major 3/4 - 2/4 - 3/4
5. Klang, min vackra bjellra, i den sena qväll: Allegro - Recitative - Allegro B-flat major 3/4 - 4/4 (C) - 2/4 [sic; 3/4]


Libretto/text

No. 1: Der sjöng en fågel på lindeqvist.
'En liten fågel är jag förvisst'

No. 2: Och fast du svikit din flickas tro,
Så skall hon alldrig [sic] dig glömma

No. 3: Min vän är den bästa, förmer än de flesta,
Han vill mig gästa, ej fresta, men fästa

No. 4: O låt mig lefva en liten tid
Och dö lik blomman i dalens frid!

No. 5: Klang, min vackra bjellra, i den sena qväll!
Spring min raska fåle, öfver mo och fjäll!