August Söderman (1832−1876)

Tre visor i folkton [Three songs in folk tone]

I. Skjön Jomfru! luk dit Vindve op (Danish)
II. Og jeg vil ha'e mig en Hjertenskjær (Norwegian)
III. Nog mins jag hur det var, när som lilla vännen for (Swedish)

  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: I: A. Oehlenschläger
    II: C. P. Riis
    III: Onkel Adam
  • Duration: Approx. 5-10 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Tre Visor i Folkton komponerade för Mans-Röster, Elkan & Schildknecht, E. & S. 525
• Elkan & Schildknecht, tryckt 1872 (editionsnummer saknas)
• Elkan & Schildknecht, tryckt 1889 (editionsnummer saknas)

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Literature

See Gunnar Jeanson: 'August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk', 1926

Description of work

I. Skjön Jomfru! luk dit Vindve op: Andante B minor 6/8
II. Og jeg vil ha'e mig en Hjertenskjær: Allegro moderato D major 2/4
III. Nog mins jag hur det var, när som lilla vännen for: Allegretto B-flat major (- B-flat minor) 4/4 (C)


Libretto/text

I. Skjön [sic] Jomfru! luk dit Vindve op, Her er din Hjertenskjær

II. Og jeg vil ha'e mig en Hjertenskjær, Ja - ja, Hjertenskjær

III. Nog mins [sic] jag hur det var, när som lilla vännen for,
Och jag kände mig så ensam uti verlden 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage