August Söderman (1832−1876)

Sex visor i folkton [Six songs in folk tone]

I. Jungfrun gick åt lunden, den sköna
II. Det står en älsklig blomma
III. Min vän är den bästa
IV. Och blomstren de dofta
V. Och jungfrun gick sig åt lunden
VI. Pojkar och jäntor ta'n nu i ring

  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: -
  • Dedication: To Miss Eugenie Claëson (according to score print)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

• Elkan & Schildknecht, printed 1873 (ed. no. missing)
• Abraham Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4781

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Literature

See Gunnar Jeanson: 'August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk', 1926

Description of work

I. Jungfrun gick åt lunden, den sköna: Allegretto E-flat major 2/4
II. Det står en älsklig blomma: Andante E-flat major 6/8
III. Min vän är den bästa: Allegro E minor 2/4
IV. Och blomstren de dofta: Allegro moderato D-flat major 3/4
V. Och jungfrun gick sig åt lunden: Moderato F major 4/4 (C)
VI. Pojkar och jäntor ta'n nu i ring: Allegro moderato A major 3/4


Libretto/text

I. Jungfrun gick åt lunden, den sköna, suril, suril, lei!

II. Det står en älsklig blomma bland videbuskars snår

III. Min vän är den bästa, förmer än de flesta

IV. Och blomstren de dofta på ängen grön.

V. Och jungfrun gick sig åt lunden i rosendeskog, hon skulle tvätta tvinne.

VI. Pojkar och jäntor ta'n nu i ring, svängen i bröllopsdansen.


Media files

Edition Swedish Musical Heritage