August Söderman (1832−1876)

Nordiska folkmelodier [Nordic folk melodies]

Print

No. 1. Folkvisa (Jag sjungit har)
No. 2. Upplands-Polska
No. 3. Wall-visa
No. 4. Folkvisa (Tänker du att jag förlorader är)
No. 5. Folkvisa (O! den som hade vingar)
No. 6. Brudvisa
No. 7. Folkvisa (Och Jungfrun gick sig åt ängen)
No. 8. Julvisa

  • Year of composition: Year of composition unknown, the book was printed in 1865
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: -
  • Duration: Approx. 5-10 min

Solo voices/choir

T.T.B.B. med tenorsolo i No 3. 'Wall-visa' respektive solistkvartett i No 8. 'Julvisa'

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, Ed. no. 283

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Literature

See Gunnar Jeanson: 'August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk', 1926

Description of work

No. 1. Folkvisa: Somewhat slow B-flat major dur (- b-moll) 4/8
No. 2. Upplands-Polska: Swift A minor 3/4
No. 3. Wall-visa: Slow D minor 3/4
No. 4. Folkvisa: Moderate C major 2/4
No. 5. Folkvisa: Somewhat slow A minor 3/4
No. 6. Brudvisa: Swift and merry B major 2/4
No. 7. Folkvisa: Slow C minor 6/8
No. 8. Julvisa: (tempo marks missing) C major 4/8


Libretto/text

No. 1. Folkvisa: Jag sjungit har i dagar, Jag sjungit har i tre

No. 2. Upplands-Polska: Flickor kom så skall vi dansa med hvarandra

No. 3. Wall-visa: Jag vill gå vall hela dagen all Uppå den långa måsen. [sic] 

No. 4. Folkvisa: Tänker du att jag förlorader är, fast jag din gunst ej har?

No. 5. Folkvisa: O! den som hade vingar ändå som fåglarna ha

No. 6. Brudvisa (från Norge): Före rider Bruden så vacker och ung

No. 7. Folkvisa: Och Jungfrun gick sig åt ängen en fager morgonstund

No. 8. Julvisa: Guds son är född I Bethlehem på denna dag