August Söderman (1832−1876)

Bellmanssånger [Bellman melodies]

Print

1. Hvila vid denna källa
2. Hör klockorna
3. Knappt Jeppe hant
4. Fjäriln vingad
5. Se menigheten
6. Undan, ur vägen

  • Year of composition: Eknö June 1870
  • Work category: Orchestral works in several movements
  • Arrangement/revision: (August Söderman)
  • Duration: Approx. 5-10 min
  • Detailed duration: 10 minutes (according to score)
    7'34 (according to Sterling CDS 1040-2)

Instrumentation

2*.2.2.2 / 2.2.1*.0 / timp, perc / str
(picc, bass tbn)
perc: tamburo petite, grand cassa, gong-gong, piatti

Examples of printed editions

The pieces are included in 'Söderman-Album. 60 Valda Tondikter av August Söderman satta för piano', Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 2439

Location for score and part material

Score and parts at Musik- och teaterbiblioteket (the parts material include 3 hn but missing piatti)

Literature

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Description of work

1. Hvila vid denna källa: Moderato F major 4/4 (C)
2. Hör klockorna: Andante A minor 3/8
3. Knappt Jeppe hant: Moderato C major 2/4
4. Fjäriln vingad: Andante A-flat major 4/4 (C)
5. Se menigheten: Tempo di Menuette A minor 3/4
6. Undan, ur vägen: Tempo di Marcia C major 2/4