August Söderman (1832−1876)

Peer Gynt. Dramatisk dikt af Henrik Ibsen komponerad för Soloröster, Chör och Orchester [Peer Gynt: a play in verse by H. I. composed for solo voices, choir and orchestra]

Print
  • Year of composition: 21 Feb. - 12 Mar. 1870
  • Work category: Incidental music
  • Text author: Henrik Ibsen
  • First performed: Probably never performed.
  • Duration: Approx. 15-20 min

Instrumentation

Score exists

Solo voices/choir

Aase, a farmer's widow (speaking part)
Peer Gynt, her son (tenor)
Anitra, a Bedouin chief's daughter (soprano)
Solvejg, the daughter of a recently arrived couple (soprano)

Ladies choir (S.S.A.A.), Male choir (T.T.B.B.), Mixed choir (S.S.A.A.T.T.B.B.)

2 sopranos (Anitra, Solvejg), 1 tenor (Peer), 1 speaking part [woman] (Aase)

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, E. & S. 1589 (piano reduction)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Söderman Dep I, Kuvert 24 (draft in graphite)
    Söderman Dep II, 36 (no. 2. Serenade)

Description of work

Prologue. Aase, Peer Gynt
1. Telt hos en Araberhøvding, ensomt paa en Oase. (Peer Gynt i sin østerlændske Dragt hvilende paa Hynder. Han drikker Kaffe og røger af en lang Pibe. Anitra og en Flok Piger danser og synger for ham. Anitra, Female choir (Peer)
2. Maaneskinsnat. Palmelund udenfor Anitras Telt. Peer Gynt med en arabisk Luth i Haanden sidder under et Træ. Hans Skjæg og Haar er studset; han ser betydeligt yngre ud. Peer
3. Sommerdag. Højt oppe mod Nord. En Hytte i Storskogen. Aaben Dør med en stor Trælaas. Rendsdyrhorn over Døren. En Flok Gjeder ved Husvæggen. En middelaldrende Kvinde, lys og smuk, sidder og spinder udenfor i Solskinnet. Solvejg
4. Memnonstøtten. Peer, Male choir
5. Pinseaften. - Inde paa Storskogen. Længere borte, paa en Ryddningsplads, en Hytte med Rendsdyrhorn over Dørgavlen. Solvejg, Peer
6. Nat. - Furumo. En Skogbrand har hærget. Forkullede Træstammer mildevidt indover. Hvide Taager hist och her over Skogbunden. Peer Gynt løber over Moen. Peer, Ladies choir
7. Kor af Kirkefolk synger paa Stogstien. Mixed choir
8. Finale. Sovejg, Mixed choir


Libretto/text

Prologue: Hyp! Vil du rappe dig, Svarte! (Peer, Aase)

1: Profeten, Profeten er kommen (Anitra, Female choir)

2 [Serenade]: Jeg stængte for mit Paradis og tog dets Nøgle med (Peer)

3: Kanske vil der gaabaade Vinter og Vaar (Solvejg) [sic]

4: Af Halvgudens Aske stiger foryngende Fugle syngende (Male choir)

5: Nu er her stellet til Pinsekveld (Solvejg, Peer)

6: Vi er Tanker; du skulde tænkt os; Pusselanker du skulde skjænkt os! (Kör af Nøster, Peer)

7: Velsignede Morgen, da Gudsrigets Tunger traf Jorden (Mixed choir)

8: Sov, sov du dyreste Gutten min! Jeg skal vugge dig, jeg skal vaage. (Solvejg)