August Söderman (1832−1876)

Hin Ondes Lärospån. Legend i en Akt (Hin Ondes första Lärospån)

Print
  • Year of composition: Score dated 4 June 1856, overture dated Skokloster 3 July 1856
  • Work category: Operetta / Comic opera
  • Text author: Eugène Scribe (Le Diable à l'école, 1842), the lyrics freely adapted by Fritz Arlberg
  • First performed: 14 September 1856 at Mindre teatern
  • Duration: Approx. 40-50 min
  • Detailed duration: Playing time unknown

Instrumentation

2.2.2.2 / 2.2.1.0 / timp / str

Solo voices/choir

Stenio, young merchant in Venice (tenor)
Fiamma, his servant (soprano)
Babylas (baritone)


1 soprano (Fiamma), 1 tenor (Stenio), 1 baritone (Babylas)
(no choir)

Examples of printed editions

No. 1. Romance: Abr. Hirsch, Ed. no. 1451 (= Hirsch no. 1)
No. 3. Duett: Abr. Hirsch, Ed. no. 1452 (= Hirsch no. 2)
No. 5. Kupletter: Abr. Hirsch, Ed. no. 1453 (= Hirsch no. 3)

Location for score and part material

Some material can be found at Musik- och teaterbiblioteket

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (score to the overture, piano reduction to No. 1 Romance, No. 3 Duett, No. 5 Kupletter)

Description of work

-


Libretto/text

No. 1. Romance: Hvad lifvet dock är skönt, hur herlig står naturen
I glansen af Gud Faders klara sol! (Stenio)

No. 2. Preghiera [prayer]: Helga jungfru låg min svaga stämma (Fiamma)

No. 3. Duet: Ser du den? Nå än se'n? Tag den blott och du skall finna
Hvad mäktig tjusningskraft den ger (Babylas, Fiamma)

No. 3 1/2. Scene och Duett: Min Gud! hvad hör jag redan denna dag (Fiamma, Stenio)

No. 4. Duet: Mig tycks, du kan din älskarinna med nöje för sin spegel finna (Babylas, Stenio)

No. 5. Couplets: Fordom ju beständigt, för kamraters gäckeri ett föremål jag blef (Babylas)

No. 6. Duet: Ett enda medel finns, att Stenio från förderfvet rycka (Babylas, Fiamma)

No. 7. Finale: Han frälsad är min Gud jag tackar dig (Fiamma, Stenio, Babylas)