August Söderman (1832−1876)

Zohrab (Zigenarhövdingen Zohrab [Zohrab, the gypsy chief])

Print
  • Year of composition: The score is dated Gothenburg, 19 April, 1854 (probably regarding the first performance)
  • Work category: Operetta / Comic opera
  • Text author: W. Friedrich (after a chronicle from the 1400s) [according to the German libretto].
  • First performed: 19 April 1854 in Gothenburg
  • Duration: Approx. 60-90 min
  • Detailed duration: Playing time unknown

Instrumentation

2*.2.2.2 / 2.2.2*.1 / timp, perc / str
(picc, bass tbn [obligato])
perc: Tamb. Petit, Tambour Gr., Bäken e Piatti [sic]

Solo voices/choir

Zohrab, gypsy chief (speaking part)
Margret, his wife (alto)
Aloise, their daughter (soprano)
Silvan (tenor)
Tremblefort, provost (tenor)
Coqueburn, marksman (tenor)
Claquedent, marksman (baritone)

Gypsies

1 soprano (Aloise), 1 alto (Margret), 3 tenors (Silvan, Tremblefort, Coqueburn), 1 baritone (Claquedent); 1 speaking part, man (Zohrab)

Mixed choir S.A.T.B.

Location for score and part material

Score and hand written song parts at Musik- och teaterbiblioteket.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Operetter [Operettas] Z6 (score)

Literature

Friedrich, W.: Zohrab, der Zigeunerhäuptling. Liederspiel in zwei Aufzugen. Verlags-Comptoir, Hamburg 1851
Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Description of work

Overture: Lento - Allegro vivo - Lento F major 6/4

Act I
No. 1. Ballade. Alois[e]
No. 2. Coupletter [Cuplés]. Tremblefort
No .3. Coupletter [Cuplés]. Tremblefort
No. 4. Ariette. Silvan
No. 5. Quartetto. Silvan, Aloise, Margret, Tremblefort
No. 6. Canzone Boehmiene. Zigenar Visa [Gypsy song]. Silvan
No. 7. Duetto. Silvan, Alloise [sic]
No. 8. Romance. Silvan


Act II
No. 9. Entre Acte [Interlude; instrumental]: Andantino A minor 6/8
No. 10. Romance. Allois [sic]
No. 11. Coupletts [Cupl+es]. Coqueburn
No. 12. Sextetto. Silvan, Alois [sic], Margret, Tremblefort, Coqueburn, Claquedent
No. 13. Duetto.Coqueburn, Claquedent.
No. 14. Finale. Melodrama e Coro. Zohrab, Silvan, Margret, Coro


Work comment

The German libretto (set to music by Eduard Stiegmann, "Musik-Director am Thalia-Theater") also includes Gauthier, a marksman


Libretto/text

Act I

No. 1. Ballade: (Alois) [sic] Hon känner ej Zohrab, Zigenarn så modig
Så listig och tapper så modig och djerf! 

No. 2. Coupletter [Cuplés]: (Tremblefort) En ganska lustig tjenst jag har,
att två - tre skälmar alla tre

No. 3. Coupletter [Cuplés]: (Tremblefort) Fruktan känner jag ej
Ej törs jag gå uti mörket ut.

No. 4. Ariette: (Silvan) Nu vill jag kämpa, kom har du mod
Min stridsluft jag dämpa Skall med ditt blod 

No. 5. Quartetto: (Silvan, Aloise, Margret, Tremblefort) Farväl vi se hvarandra åter, må allt lyckligt ända

No. 6. Canzone Boehmiene: (Silvan) Långt bort vid flammans lysande sken i skog

No. 7. Duetto: (Silvan, Alloise [sic]) Minns du än de glada tider
Då jag som en tapper hjelte
Af vår trogna Hector följd 

No. 8. Romance: (Silvan) Trumpeterna ljuda, Trumpeterna ljuda
Och Krigaren drager ur tält
Oss striderna bjuda, Oss striderna bjuda
Till lekar på blodiga fält. 

 

Act II

No. 9. Entre Acte [Interlude, instrumental]: Andantino A minor 6/8

No. 10. Romance: (Allois [sic]) Då söker jag fjerran i willande skog Min vän
Då stjernorna tändas han kommer alt [sic] nog igen

No. 11. Coupletts [sic; Cuplés]: (Coqueburn) Rundt är allt uppå vår jord

No. 12. Sextetto: (Silvan, Alois [sic], Margret, Tremblefort, Coqueburn, Claquedent)
Sakta sakta uppå tå
Slugt vi må till väga gå
Måtte Gud förbarma sig
Öfver Aloïs [sic] och mig

No. 13. Duetto: (Coqueburn, Claquedent) Hvilket fasligt mörker här
Nedåt afgrunden det bär. Hu! Hu!

No. 14. Finale. Melodrama e Coro: (Zohrab [parlando]) Bort härifrån. Öknens son. På hans färd kring en verld. Byter hemvist gerna. Lyser ständigt samma stjerna.
(Silvan) Besynnerlige man! Du gråter hvem är du
(Margret) Betänk! Jag är din vän
(Coro) Bort härifrån! Bort härifrån! Öknens son byter hemvist gerna