August Söderman (1832−1876)

Urdur eller Neckens dotter. Féeri Skådespel i 3 Acter med Sång [Feerié play in 3 acts with song]

Print
  • Year of composition: 1852
  • Work category: Operetta / Comic opera
  • Text author: J. Granberg*/ (after Thomas Overskou and Anton Ludvig Arnesen)
    [*/ Johanna (Jeanette) Charlotta Stjernström, née Granberg, married to Edvard Stjernström]
  • First performed: 19 September 1852 in Helsinki
  • Duration: Approx. 90-120 min

Instrumentation

1.0.2.1 / 2.2.0.1 / timp, perc, pno / str
perc: bass dr, cymb, klockor (akt II)

Solo voices/choir

Urdur ([mezzo-]soprano)
Necken (spoken part)
Kakador/Kackador (baritone/bass)
Maria (soprano)
Greta (mezzo-soprano/alto)
Petter Stropp/Seglats (tenor)
Olle (tenor)

Titteritit/Titteritti, Vivivivi (two nymphs; spoken parts)

Choirs

1 soprano (Maria), 2 mezzo-sopranos (Urdur, Greta), 2 tenors (Petter, Olle), 1 baritone (Kakador); 3 spoken parts (Necken, Titteritit/Titteritti, Vivivivi)

Female choir (S.S.A.A.), Male choir with tenor solo (T.T.B.B.), Mixed choir (S.A.T.T.B.)

Examples of printed editions

Coupletter and Romance from Féeri Skådespelet Urdur [piano reduction], E. Meullers förlag, Helsingfors (print 1852, ed. no. missing)
(Coupletterna regards No 4. 'En sjömans brud' and Romancen No 19. 'Långt ut på den stormiga sjö')

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Kungl. Dramatiska teaterns musikbibliotek/KDT 10 b (score and parts; although with some orchestral, solo and choir parts missing)

Description of work

[Scene divisions missing]

Overture: Andante Molto E major 4/4 (C)

Act I
No. 1. Melodrama. Titteritit, Vivivivi
No. 2. Quartetto. Maria, Greta, Petter, Olle
No. 3. Quartetto med Chör. Maria, Greta, Petter, Olle, Nympher
No. 4. Coupletter. Maria, Petter, Olle
No. 5. Melodram [sic]. Urdur synes på vågorna. Urdur, Titteritit, Vivivivi
No. 6. Melodram. Urdur, Necken [Petter]
No. 7. Changement hvarunder medodramen börjar. Kakador, Petter
No. 8. Coupletter och Melodram. Urdur, Petter, Kakador
No. 9. Finale. Duett med Chör. Urdur, Petter, Kakador, Female choir

Act II
No. 10. Entre Act [instrumental: Allegro B-flat major 2/4] amd Dryckes Chör. Male choir
No. 11. Schen [sic] et Bachanal [sic]. Petter, Kakador, Male choir
No. 12. Trio. Urdur, Petter, Kakador
No. 13. Champagne Wisa [sic]. Petter, Male choir

Act III
No. 14. Entre Act [instrumental: Allegro con Spirito G minor alla breve] et Melodrame. Nympher
No. 15. Dans och Coupletter. Petter, Kakador
No. 16. Tenorsolo med Chör. Petter, Choir
No. 17. Entre Acte [instrumental: (tempo marks missing) C major 4/4 (C)]
No. 18. Sjömans Sång. Petter
No. 19. Romanse [sic]. Petter
No. 20. Finale. Melodram. Petter, Necken


Libretto/text

Act I

No. 1. Melodrama: Ren solen stigit uppå himlapellen (Titteritit, Vivivivi)

No. 2. Quartetto: Här har jag funnit en präktig plats (Maria, Greta, Petter, Olle)

No. 3. Quartetto med Chör: Kom låt oss tömma flaskan och glömma alla bekymmer skål (Maria, Greta, Petter, Olle, Nympher)

No. 4. Coupletter: En sjömans brud, har böljan kär (Maria, Petter, Olle)

No. 5. Melodram [sic]: War stilla Urdur närmar sig (Urdur, Titteritit, Vivivivi)

No. 6. Melodram: Hvad önskar du? Betrakta denne yngling! (Urdur, Necken)

No. 7. Melodram: Herre min gud hvad jag är rädd! (Kakador, Petter)

No. 8. Coupletter och Melodram: Din stämmas klang är ljuf och mild (Urdur, Petter, Kakador)

No. 9. Finale. Duett med Chör: Straxt mina svanor skall dig bringa dit (Urdur, Petter, Kakador, Female choir)

 

Act II

No. 10. Entre Act och Dryckes Chör: Tag bröder glas i hand och lyssnen alla till mitt ord (Manskör)

No. 11. Schen et Bachanal: Hvem är väl den unge man? Den der gubben hvem är han? (Petter, Kakador, Manskör)

No. 12. Trio: Jag evigt din förblifver om du en kyss mig gifver (Petter, Urdur, Kakador)

No. 13. Champagne Wisa: Raskt så låt Champagnen knalla, korken högt mot taket slå (Petter, Male choir)

 

Act III

No. 14. Entre Act [instrumental] et Melodrame: Titteritit! Vivivivi! Här är jag Syster! (Titteritit, Vivivivi)

No. 15. Dans och Coupletter: Alt minne ur min själ förgår (Petter, Kakador)

No. 16. Tenor solo med Chör: Min rikedom den försvunnit igen. Jag har ingen vän, mig alla förakta! (Petter) O fara jag ser, hvad under här sker (Choir)

No. 17. Entre Acte [instrumental]

No. 18. Sjömans Sång: En Sjömans brud har böljan kär (Petter)

No. 19. Romanse: Långt ut på den stormiga sjö (Petter)

No. 20. Finale. Melodram: Hvad är det. Min sjögudinna. Det var då hon. (Petter)  Du segrar, icke rikedom, ej glans har dig förmått att henne trolös blifva. (Necken)

[The autograph to the Act II and III also includes 'Romance. Inlagd i Féeri Skådespelet "Urdur"': Thordönen dundra böljorna brusa]