August Söderman (1832−1876)

Svenska Folkvisor och Folkdansar [Folk dances] / Schwedische Volkslieder und Volkstänze

Print

No 1. Jag sjungit har i dagar
No 2. Tänker du att jag förlorader är
No 3. Alls ingen flicka lastar jag
No 4. Polska från Öland
No 5. Jag gick mig ut en aftonstund
No 6. Polska från Särna
No 7. Som stjernorna på himmelen
No 8. Polska från Östergötland

 • Year of composition: Probably 1850s. Played at Mindre teatern 9 May 1859, although uncertain whether this was the first performance.
 • Work category: Orchestral works in several movements
 • Arrangement/revision: (Orchestration by Söderman)
 • Duration: Approx. 10-15 min
 • Detailed duration: 10'32 (according to Sterling's CD edition)
  No. 1: 1'24
  No. 2: 1'13
  No. 3: 1'09
  No. 4: 1'16
  No. 5: 1'19
  No. 6: 1'12
  No. 7: 1'55
  No. 8: 1'04

Instrumentation

2*.2.2.2 / 2.2.1*.0 / timp / str
(picc, tbn)

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, E. & S. 1000 (score)

Location for score and part material

Score and parts at Musik- och teaterbiblioteket's collections.

Description of work

No. 1: Lento G major 2/4
No. 2: Vivace G major 2/4
No. 3: Poco lento E-flat major3/4
No. 4: Allegro D major 3/4
No. 5: Andante D minor 3/4
No. 6: Allegro con forza D minor 3/4
No. 7: Adagio E minor 4/4 (C)
No. 8: Allegro risoluto D major 3/4