August Söderman (1832−1876)

Längtan

  • Year of composition: 1855 (enligt Sohlmans Musiklexikon)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Herman Sätherberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Manskörprisma 1, AB Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 7029
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Description of work

Allegretto D-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för röst och piano respektive blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separata registreringar av dessa.


Libretto/text

Ser jag stjärnorna sprida sitt flammande sken
över skog, över blånande sjö


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

  • Vocal scores