August Söderman (1832−1876)

Sjung för mig!

  • Year of composition: 1850s? (according to Monumenta Musicae Svecicae: 11; refers to the version for solo voice and piano)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster [Four-part songs for male voices] no. 95, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1994

Description of work

Allegretto A major 2/4


Work comment

The song also exists in a setting for solo voice and piano. See separate post for that version.


Libretto/text

1. Kom och sätt dig vid min sida,
sjung för mig ännu en gång!
Lärkan slår i rymden vida,
sjung ock du för mig en sång! 

2. Kom och sätt dig vid min sida,
sjung för mig ännu en gäng
Själens sår ej mera svida,
då jag lyssnar till din sång

3. Kom och sätt dig vid min sida,
sjung för mig ännu en gång!
Än en stund kan du väl bida,
kvällens timma är så lång 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage