August Söderman (1832−1876)

Sjung för mig!

  • Year of composition: 1850-talet? (enligt Monumenta Musicae Svecicae: 11; avser versionen för röst och piano)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 95, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1994

Description of work

Allegretto A-dur 2/4


Work comment

Sången finns även i sättning för röst och piano. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

1. Kom och sätt dig vid min sida,
sjung för mig ännu en gång!
Lärkan slår i rymden vida,
sjung ock du för mig en sång! 

2. Kom och sätt dig vid min sida,
sjung för mig ännu en gäng
Själens sår ej mera svida,
då jag lyssnar till din sång

3. Kom och sätt dig vid min sida,
sjung för mig ännu en gång!
Än en stund kan du väl bida,
kvällens timma är så lång 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage