August Söderman (1832−1876)

Du går, Guds lam [sic; lamm], du milda

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Johan Olof Wallin
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

• Ny Hymnsamling utgifven af Fredrik Hjort och H. Kabner, Oscar Isacsons Boktryckeri, Göteborg (1903)
• Musica Sacra. Körsånger för kyrkan och skolan utgivna av Herman Palm, Oscar Sandberg, Harald Fryklöf, Albert Hellerström. Del I. Utgivarnas eget förlag, Musikdirektör Oscar Sandberg, Stockholm (1916)

Description of work

Andantino d-moll (- D-dur) 4/4 (C)


Libretto/text

Du går, Guds lam [sic], du milda,
o, skyldiga och rena,
att oss från Gudi [sic] skilda
med Gud igen förena