August Söderman (1832−1876)

Lofsång ("Lofven och prisen Herran") [Lovsång ("Loven och prisen Herran")] (Dav. Ps. 117)

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (enligt vissa källor trycktes psalmen postumt 1886)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Davids Psalm 117 ur Psaltaren, Gamla Testamentet
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B., S.A.T.T.B., S.A.T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Ny Hymnsamling utgifven af Fredrik Hjort och H. Kabner, Oscar Isacsons Boktryckeri, Göteborg (1903)
• Musica Sacra. Körsånger för kyrkan och skolan utgivna av Herman Palm, Oscar Sandberg, Harald Fryklöf, Albert Hellerström. Del II. (1915) [Förlagsnamn saknas. Del I publicerades av Utgivarnas eget förlag, Musikdirektör Oscar Sandberg, Stockholm (1916)]

Description of work

Allegretto Ass-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Lofven [sic] och prisen Herran, allt folk;
ty Hans nåd är väldig öfver oss