August Söderman (1832−1876)

Trestämmiga Sånger för Mansröster. No. 4 af efterlemnade arbeten

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Se separat registrering av resp sång
  • Duration: Approx. 15-20 min
  • Detailed duration: Se separat registrering av respektive sång

Solo voices/choir

T.T.B., se vidare separat registrering av resp sång

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1635

Description of work

Se separat registrering av resp sång


Work comment

I samlingen ingår:
Gossen i skogen
Flickan i skogen
Serenad ("Sång, smekt af aftonflägt")
Mitt allt
Bönen ("Natur, när i ditt sköte")
Aftontoner ("Solen sjunkit")
Suomis sång
Sjung, sjung!
I månans skimmer
Slummersång ("Allt är så stilla")
Elfdansen

Se vidare separat registrering av resp sång.

Vissa av sångerna förekommer även i andra sättningar. 


Libretto/text

Se separat registrering av resp sång