August Söderman (1832−1876)

Flickan i skogen ur Trestämmiga Sånger för Mansröster. No. 4 af efterlemnade arbeten

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Emil von Qvanten
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B., (T.T.B.B.)

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1635

Description of work

Allegretto pastorale Ess-dur 9/8


Work comment

I samlingen ingår:
Gossen i skogen
Flickan i skogen
Serenad ("Sång, smekt af aftonflägt")
Mitt allt
Bönen ("Natur, när i ditt sköte")
Aftontoner ("Solen sjunkit")
Suomis sång
Sjung, sjung!
I månans skimmer
Slummersång ("Allt är så stilla")
Elfdansen

Vissa av sångerna förekommer även i andra sättningar. Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

Ensam i dunkla skogarnas famn
Går jag enslig stig [sic]