August Söderman (1832−1876)

Bönen ("Natur, när i ditt sköte") from Trestämmiga Sånger för Mansröster. No. 4 af efterlemnade arbeten [Three-part songs for male voices no. 4 among posthumously published works]

  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Male choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, Ed. no. 1635

Description of work

Andante A major 3/4


Work comment

The collection includes:
Gossen i skogen
Flickan i skogen
Serenad ("Sång, smekt af aftonflägt")
Mitt allt
Bönen ("Natur, när i ditt sköte")
Aftontoner ("Solen sjunkit")
Suomis sång
Sjung, sjung!
I månans skimmer
Slummersång ("Allt är så stilla")
Elfdansen

Some songs also exists in other settings. See separate post for each version.


Libretto/text

Natur, när i ditt sköte
Du mig till hvila [sic] tar