August Söderman (1832−1876)

Sjung! Sjung! ur Trestämmiga Sånger för Mansröster. No. 4 af efterlemnade arbeten

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Zacharias Topelius
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.

Examples of printed editions

• Abr. Hirsch, Ed. nr. 1635
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Description of work

Allegretto Ass-dur 6/8


Work comment

I samlingen ingår:
Gossen i skogen
Flickan i skogen
Serenad ("Sång, smekt af aftonflägt")
Mitt allt
Bönen ("Natur, när i ditt sköte")
Aftontoner ("Solen sjunkit")
Suomis sång
Sjung, sjung!
I månans skimmer
Slummersång ("Allt är så stilla")
Elfdansen

Vissa av sångerna förekommer även i andra sättningar. Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

Sjung, sjung brusande våg,
Visorna dina vet jag