August Söderman (1832−1876)

Wid Kyrkoinvigning. Guds Hus ("Hell Herrans tempel") / Kirchweihe. Gottes Haus ("Heil Gottes Tempel")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Album för Kyrkosång / Geistliche Lieder. Utvald samling af flerstämmiga religiösa hymner till Gudstjänstligt bruk utgifna af Julius Wibergh Kantor och kördirigent i Tyska kyrkan i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Hofmusikhandel, Georg Abr. Lundquists Förlag, Abr. L. 3296 (1900) [Samlingen är dedicerad "Herr D:r Georg Sterzel Kyrkoherde i S:t Gertruds tyska församling i Stockholm" (enligt nottrycket)]

Description of work

Moderato A-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Hell Herrans [sic] tempel,
där hans folk församlas 

Heil Gottes Tempel,
wo sein Volk versammelt