August Söderman (1832−1876)

"Och jungfrun gick sig åt lunden"

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: -
  • Dedication: "Till Fröken Eugenie Claëson" (enligt Abraham Lundquists utgåva)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

• Sex visor i folkton, Sånger för blandad kör N:o 6, Abr. Lundquist, Musikförlag, Abr. L. 4781
• Sveriges Körförbund, (Ed. nr. saknas; tryckt 1932) [Innehåller: Och jungfrun gick sig åt lunden, När den sköna Maj med sippor kommit, Det står en älsklig blomma]
• 14 Sånger för blandad kör jämte norska och danska folksångerna för Sångfesten i Stockholm 1930, Sveriges Körförbund, (Ed. nr. saknas; tryckt 1928)

Literature

Se vidare Gunnar Jeanson: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926

Description of work

Moderato F-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Och jungfrun gick sig åt lunden
i rosende skog 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage