August Söderman (1832−1876)

"Jungfrun gick åt lunden, den sköna"

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: -
  • Dedication: "Till Fröken Eugenie Claëson" (enligt Abr. Lundquists utgåva)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

• Sex visor i folkton, Sånger för blandad kör N:o 6, Abraham Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4781
• Elkan & Schildknecht, tryckt 1873 (Ed. nr. saknas)

Literature

Se vidare Gunnar Jeanson: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926

Description of work

Allegretto Ess-dur 2/4


Libretto/text

Jungfrun gick åt lunden,
den sköna, suril, suril, lei!


Media files

Edition Swedish Musical Heritage